Χρόνια πολλά Greek Briki! | Happy Birthday!

Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή!

Kalimèra se òlous ke kalì Kiriakì!

Good morning to all and <good Sunday>!To Greek Briki γίνεται ενός χρονών και πρέπει να το γιορτάσουμε!

Το Greek Briki gínete enòs hronòn ke prèpi na to yortàsoume!

Greek Briki turns one year-old and we have to celebrate it!


Ρίξτε μια ματιά στο νέο μας website και .....σαν στο σπίτι σας.

Rìxte mia matià sto nèo mas webiste ke.... san sto spìti sas.

Check out our new website and.... (feel) like your home.


Στείλτε μου ιδέες για μαθήματα και ερωτήσεις για ό,τι χρειάζεστε.

Stìlte mou idèes ya mathìmata ke erotìsis ya òti hriàzeste.

Send me ideas for lessons and questions for whatever you may need.


Η κοινότητα μεγαλώνει και ελπίζω σύντομα να σας στείλω νέο υλικό με πολλά Ελληνικά!

i kinòtita megalòni ke elpìzo sìntoma na sas stìlo nèo ilikò me polà elinikà!

The community is growing and I hope to send you shortly new material with loads of Greek!


Με ευγνωμοσύνη, πάντα,

With gratitude, always,

💙Αριστέα


34 views

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing