Χριστός Ανέστη!🙏🏼 >> Easter Wishes

Updated: Jul 18

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

(hrònia polà se òles ke òlus)

<Years many> (many years, as a wish), to all <feminine & masculine>
Σίγουρα έχετε ακούσει ξανά το "χρόνια πολλά!"

(sìgoura èhete akùsi xanà to "hrònia polà")

Certainly (you) have heard again the "years many " > many years (as a wish)


Είναι μία ευχή που χρησιμοποιείται για πάρα πολλές περιπτώσεις, το ίδιο και για το Πάσχα.

(íne mìa efhì pu hrisimopiìte ya pàra polès periptòsis, to ìdio ke ya to pàsha)

(it) is a wish that is used for very many occasions, the same also for Easter.


Ωστόσο, σήμερα θα ακούσετε και αυτό τον χαιρετισμό (βίντεο παρακάτω):

(ostòso, sìmera tha akùsete ke aftò ton heretismò (vìdeo parakàto)

However, today (you) will hear also this greeting (video below)Ο διάλογος είναι:

- Χριστός Ανέστη / λέει ο ένας

- Αληθώς Ανέστη ή Αληθώς ο Κύριος / λέει ο άλλος

(o diàlogos ìne:

- Hristòs anèsti / lèi o ènas

- Alithòs anèsti / lèi o àlos)

The dialogue is:

- Christ is Risen / one says

- Truly he is Risen / the other says


Λοιπόν, αυτή την ευχή, οι χριστιανοί την ανταλλάζουν για σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα, καθημερινά.

(lipòn, aftì tin efhì, i hristianì tin antalàzun ya saràda imères metà to pàsha, kathimerinà)

So, this wish, Christians are exchanging it <her: the wish> for fourty days after Easter, daily.


Αυτός ο διάλογος συμβαίνει ως μια επιβεβαίωση για το θαύμα που συνέβη με την Ανάσταση.

(aftòs o diàlogos simvèni os mia epivevèosi ya to thàvma pu sinèvi me tin anàstasi)

This (the) dialogue happens as a confirmation for the miracle that happened with Ressurection.


Δηλαδή, το "Χριστός Ανέστη" αναφέρεται στον Ιησού που αναστήθηκε.

(diladì, to hristòs anèsti anafèrete ston iisù pu anastìthike)

So to speak, "Hristòs Anèsti" refers to (the) Jesus who was risen.


Και το "Αληθώς Ανέστη" σημαίνει πως, πράγματι = αλήθεια, ο Χριστός αναστήθηκε.

(ke to alithòs anèsti simèni pos, pràgmati = alìthia, o hristòs anastíthike)

And the "Alithòs Anèsti" means that, indeed = truly so, (the) Christ was risen.


Ελπίζω αυτή η ευχή να σας φανεί χρήσιμη για τις επόμενες 40 ημέρες! :)

(elpìzo aftì i efhì na sas fanì hrìsimi ya tis epòmenes 40 imères)

(I) hope this wish that will seem useful for the next 40 days :)

<I hope this is going to be a useful wish for you to use in the next 40 days>


Με αγάπη και εκτίμηση, πάντα

Αριστέα 💙

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing