Χορεύουμε; (horèvoume?) ~ Shall we dance?

Καλημέρα. Καληνύχτα. Καλησπέρα. - Χορεύουμε; :)

Kalimèra. Kalinìhta. Kalispèra. - Horèvoume? :)

Goodmorning. Goodnight. Goodevening. -(Shall we) dance? :)

Χορεύουμε; Μία ιστορία του δρόμου. // Shall we dance? A street story.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος σας ζήτησε να χορέψετε στο δρόμο;

Pòte ìtan i teleftèa forà pou kàpios sas zítise na horèpsete sto dròmo?

When was the last time that someone asked-you to dance on the street?


Αυτό είναι το ρήμα χορεύω.

Aftò ìne to rìma horèvo.

This is the verb (I) dance.

pronunciation meaning

Εγώ χορεύω egò horèvo I dance

Εσύ χορεύεις esí horèvis You dance


Αυτός aftòs horèvi He dances

Αυτή χορεύει aftì horèvi She dances

Αυτό aftò horèvi It dances


Εμείς χορεύουμε emìs horèvoume We dance

Εσείς χορεύετε esìs horèvete You (plural) dance


Αυτοί aftì horèvoun They (plural masculin) dance

Αυτές χορεύουν aftès horèvoun They (plural feminine) dance

Αυτά aftà horèvoun They (plural neuter) dance


Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάποια/κάποιον αν θέλει να χορέψει μαζί σας, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το ρήμα με τον τόνο ερώτησης. Δεν χρειάζεται αντιστροφή μεταξύ ρήματος και υποκειμένου.

If you want to ask somebody if she/he wants to dance with you, you have nothing to do other than using the verb in a tone of question. No reversion is necessary between verb and subject.


Φυσικά και η καλή σας διάθεση είναι απαραίτητη για έναν ωραίο χορό :)

Fisikà ke i kalí sas diàthesi íne aparètiti ya ènan orèo horò :)

Certainly and the good yours mood is necessary for a nice dance :)

<Certainly your good mood is also necessary for a nice dance> :)


Για παράδειγμα: Χορεύεις; (εσύ)

Ya paràdigma: Horèvis? (you singular/informal)

For example: (Will you) dance? (you singular/informal)


Χορεύετε; (εσείς)

Horèvete? (you plural/formal)

(Will you) dance? (you plural/formal)


Χορεύουμε; (εμείς)

Horèvoume? (we)

(Shall we) dance?


Σας εύχομαι πολύ χορό!

Sas èfhome polí horò!

To you I wish a lot of dance! <I wish you a lot of dancing>


Ερώτηση: Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος χορού;
Eròtisi: Piò ìne to agapimèno sas ídos horoù?
Question: Which is the favourite of yours kind of dance?
81 views4 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing