Το παγωτό (to pagotò) - The ice cream


Το παγωτό ~ The ice cream

Καλημέρα και καλή Κυριακή! (Kalimèra ke kalí kiriakí)

Good morning and good Sunday!


Τι λέτε για ένα παγωτό σήμερα; (Ti lète ya èna pagotô símera?)

What you (you plural/formal) say for an ice-cream today?


Προσοχή! (Prosohí). Σημειώστε τη διαφορά (Simiòste ti diaforà)

Attention. Notice the difference.


Το παγωτό είναι νόστιμο! (to pagotò íne nòstimo) = The ice-cream is tasty! ;) yay

Παγώνω από το κρύο (pagòno apò to krìo) = I am freezing from the cold (temperature) ~I freeze to death~ :( oops


Καλή Κυριακή σε όλους! (kalì Kiriakì se òlous)

Good Sunday to all!


44 views6 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing