Το πάρκο (to parko) ~ Τhe park


Το Πάρκο Σίτον

H λέξη μας για σήμερα είναι: το πάρκο

The word of ours for today is: the park


Παράδειγμα (paradigma) ~ Example:


Σήμερα πήγα στο Πάρκο Σίτον. Αυτό είναι ένα μεγάλο πάρκο στο Αμπερντίν, στη Σκωτία.

Today (I) went to park Seaton. This is a big park in Aberdeen, in Scotland.


* Which park did you visit last time, when and where?

Try to write your own sentence for your park below in the comments :)


46 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing