Τα σκαλιά - The stairs

Γεια χαρά σε όλους σας!

Υa harà se òlous sas!

Hello to all of you!


Ο Δεκέμβριος στην Ελλάδα είναι αρκετά κρύος, αλλά έχει πάντα ήλιο!

O Dekèmvrios stin Elàda íne arketà kríos, alà èhi pànta ílio!

December in Greece is enough cold, but (it)has always sun!

(cold <-> enough)


Τα σκαλιά στην Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη.

Δεν ξέρω αν εσείς μετράτε τα σκαλιά που ανεβήκατε ή κατεβήκατε όλο το χρόνο.

Den xèro an esís metràte ta skalià pou anevíkate í katevíkate òlo to hròno.

(I) don't know if you count the stairs which (you) went-up or went-down all the year.


Ένα σκαλί, δύο σκαλιά, τρία σκαλιά...

èna skalí, dío skalià, tría skalià...

One rung, two rungs, three rungs...


Αλλά ελπίζω τα σκαλιά σας να είναι όμορφα, όπως αυτά στην Άνω Πόλη.

Alà elpízo ta skalià sas na íne òmorfa, òpos aftà stin Àno Pòli.

But (I) hope the stairs of yours to be beautiful, like these ones in Ano Poli.


ΠΡΟΣΟΧΗ! - attention

η σκάλα (i skàla) the ladder/ the staircase / stairway / stepladder

is the whole set of all steps or stairs you go up.

τα σκαλιά (ta skalià) OR τα σκαλοπάτια (ta skalopàtia)

are the individual stairs / pieces of a stairway or ladder or stepladderΧαιρετίσματα,

To Greek Briki σας

45 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing