Τα κάστρα (ta kàstra) | The castles

Καλημέρα σας!

Kalimèra sas!

Goodmorning to you (you: plural/formal)!


Σήμερα έχουμε νέα από τα κάστρα στη Θεσσαλονίκη.

Símera èhoume nèa apò ta kàstra sti Thesaloníki.

Today (we) have news from the castles in Thessaloniki.


Τα κάστρα στη Θεσσαλονίκη ~ The castles in Thessaloniki

Ήταν βράδυ και σκοτεινά, κι όμως τα κάστρα έλαμπαν!

ítan vràdi ke skotinà, ki òmos ta kàstra èlampan!

(It) was night and dark, and yet the castles gleamed!


Το φως τους ήταν σχεδόν χρυσαφένιο.

To fos tous ítan shedòn hrisafènio.

The light of theirs, was almost golden.

<Their light>

-------------------------------------


Προσοχή! Attention!

Διαβάστε στο κείμενο : ήταν

Diavàste sto kímeno : ítan

Read in the text : (it) was


Ήταν is the past tense of the third person for the verb είμαι : (I) am.


Ενεστώτας = Present Παρατατικός = Past Continuous

εγώ είμαι ήμουν & ήμουνα

εσύ είσαι ήσουν & ήσουνα

αυτός είναι <- <- ήταν & ήτανε

αυτή είναι <- <- ήταν & ήτανε

αυτό είναι <- <- ήταν & ήτανε

εμείς είμαστε ήμαστε & ήμασταν

εσείς είσαστε/ είστε ήσαστε & ήμασταν

αυτοί είναι <- <- ήταν & ήτανε

αυτές είναι <- <- ήταν & ήτανε

αυτά είναι <- <- ήταν & ήτανεRemember: you spell είμαι with ε + ι (=ει) which give us the sound e (sound of the letter e from the English alphabet).


But: you spell ήταν with the letter η (ήτα).


Tip to remember it : ήταν γράφεται με ήτα (!)

ítan gràfete me íta (!)

(it)was is spelled with eta (!)


Also notice: το κάστρο = to kàstro = the castle (singular)

τα κάστρα = ta kàstra = the castles (plural)Suggested activity:

Try to write a few sentences using ήταν (for different subjects doing different things).

Write them below in the comments, so we could look at them all together :)


Greetings,

Your Greek Briki


61 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing