Ο Όλυμπος - Mount Olympus

Καλή Κυριακή σε όλους!

Kalì Kiriakì se òlous!

Good Sunday to all!


Σήμερα έχουμε νέα πάνω από τα σύννεφα.

Símera èhoume nèa pàno apò ta sínefa.

Today (we) have news from above the clouds.

Ο Όλυμπος πάνω από τα σύννεφα - Mount Olympus from above the clouds

Αν ποτέ πετάξετε από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη, θα μπορείτε να δείτε μόνο ένα πράγμα πάνω από τα σύννεφα: τον Όλυμπο.

An potè petàxete apò tin Athìna ya Thesalonìki, tha borìte na dìte mòno èna pràgma pàno apò ta sìnefa: ton Òlimpo.

If (you) ever fly from Athens to Thessaloniki, you will only be able to see one thing above the clouds: Mount Olympus.


Μην ξεχάσετε τότε να κάνετε μία μικρή προσευχή, θα έχετε 12 περισσότερες σοβαρές πιθανότητες να ακουστείτε.

Min xehàsete tòte na kànete mía mikrì prosefhí, tha èhete dòdeka perisòteres sovarès pithanòtites na akoustìte.

Do not forget to say a little prayer then, you will have 12 more serious chances to be heard.Σημειώστε (Simiòste) Note:


πάνω από (pàno apò) = above from = over/ above

κάτω από (kàto apò) = underneath/ beneath/ under

αριστερά από (aristerà apò) = left from / to the left of

δεξιά από (dexià apò) = right from/ to the right ofΧαιρετίσματα,

Το Greek Briki σας.


47 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing