Ο ουρανός (ο ouranòs) : the sky


o ουρανός (ο ouranòs) : the sky

Σήμερα εμείς μπορούμε να κοιτάμε ψηλά! (Simera emis boroume na kitame psila)

Today we can look (high)up!


Πώς είναι ο ουρανός σήμερα; (Pos ine o ouranos simera?)

How is the sky today?


Παράδειγμα (Paradigma) : Example


Ο ουρανός έχει πολλά λευκά σύννεφα. (O ouranos ehi pola leuka sinefa)

Τhe sky has many white clouds.


Γράψτε κι εσείς για τον ουρανό σας παρακάτω στα σχόλια :)

You can also write about your sky below in the comments :)

14 views

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing