Ξυπνάω... το καλοκαίρι!☀️ >> To wake up in the summer

Updated: Jul 18

Καλησπέρα σε όλες και όλους σας, φίλες και φίλοι μου!

< kalispèra se òles ke òlus sas, fìles ke fìli mu! >

Good afternoon to all (feminine + masculine), my friends (feminine + masculine)


Εύχομαι να σας βρίσκω καλά σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου.

< èfhome na sas vrìsko kalà sìmera, sàvato ènteka ioulìou >

(I wish) I find you (plural) well today, Saturday 11th of July.


Έχει περάσει λίγος καιρός από το τελευταίο μου ποστ.

< èhi peràsi lìgos keròs apò to teleftèo mu post >

It's been a while since my last post.


Η ζωή κρύβει πολλές εκπλήξεις και υπάρχουν περίοδοι που χρειάζομαι λιγότερο ή άλλες περίοδοι που χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιάξω ένα βίντεο ή ένα μάθημα.

< i zoì krìvi polès ekplìxis ke ipàrhun perìodi pu hriàzome ligòtero ì àles perìodi pu hriàzome polì perisòtero hròno ya na ftiàxo èna vìdeo ì èna màthima >

Life hides a lot of surprises and there are periods that I need less and other periods that I need much more time to create a video or a lesson.


Αν δεν με ακολουθείτε ήδη στο Instagram, τότε μπορείτε να το κάνετε τώρα πατώντας αυτό το link.

< an den me akoluthìte ìdi sto Instagram, tòte borìte na to kànete tòra patòntas aftò to link >

If you don't follow me already on Instagram, then (you) can do it now by clicking on this link.


Εκεί ανεβάζω τα περισσότερα καθημερινά ποστ, μαζί με κουίζ, ερωτήσεις, και άλλα παιχνίδια που φτιάχνω για εσάς.

< ekì anevàzo ta perisòtera kathimerinà post, mazì me quiz, erotìsis, ke àla pehnìdia pou ftiàhno ya esàs >

There, I upload most of the daily posts, together with quiz, questions, and other games I create for you.


Λοιπόν, το σημερινό μάθημα είναι η κλίση του ρήματος "ξυπνάω/ ξυπνώ".

< lipòn, to simerinò màthima ìne i klìsi tou rìmatos "xipnào/ xipnò">

So, today's lesson is the conjugation of the verb "to wake up".


Εδώ θα ακούσετε την κλίση του ρήματος στον ενεστώτα, σε όλα τα πρόσωπα.

< edò tha akùsete tin klìsi tou rìmatos ston enestòta, se òla ta pròsopa >

Here you will listen to the conjugation of the verb in the present tense, in all persons.Όπως θα ακούσετε, σε πολλά πρόσωπα το ρήμα αυτό έχει δύο τύπους. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορείτε εσείς να επιλέξετε όποιον τύπο θέλετε για να χρησιμοποιήσετε. Είναι το ίδιο.

< òpos tha akùsete, se polà pròsopa to ríma aftò èhi dìo tìpus. òtan simvèni aftò, borìte esìs na epilèxete òpion tìpo thèlete ya na hrisimopiìsete. ìne to ìdio >

As you will hear, in many persons (the subjects of the verb) the verb has two types (choices of conjugation). When this happens, you can select whichever type (of the two) you want to use. It is the same thing.

Μία ερώτηση που μου αρέσει πολύ να κάνω το καλοκαίρι, είναι το "πώς ξυπνάς;" / "πώς ξυπνάτε;"

< mìa eròtisi pu mu arèsi polì na kàno to kalokèri, ìne to "pòs xipnàs?" / "pòs xipnàte?">

One question that I like to pose in the summer, (it) is the "how you wake up?" (singular + plural )


Ίσως επειδή στις διακοπές κάθε ιστορία ξυπνήματος διαφέρει τόσο πολύ από την συχνή ρουτίνα του χειμώνα...

< ìsos epidì stis diakopès kàthe istorìa xipnìmatos diafèri tòso polì apò tin sihnì rutìna tu himòna... >

Perhaps because during the holidays every story of waking-up differs so much from the usual winter routine...


Αυτόν τον καιρό, εγώ ξυπνάω κάθε πρωί νωρίς, γύρω στις 7.00, και μέσα στη φύση.

< aftòn ton kerò, egò xipnào kàthe proì norìs, yìro stis eptà, ke mèsa sti fìsi >

This period, I wake up ~early~ every morning ~, at around seven, and in nature.


Μου αρέσει πολύ όταν ξυπνάω να βλέπω πράσινο, και πάνω του να πέφτει το φως του ήλιου.

< mu arèsi polì òtan xipnào na vlèpo pràsino, ke pàno tou na pèfti to fos tou ìliou >

I like (it) very much when I wake up to see green, and on it ~to fall~ the sunlight ~.


Για αυτό και το καλοκαίρι μου αρέσει συχνά να κοιμάμαι έξω... σε μία σκηνή, είναι σίγουρα το αγαπημένο μου!

< ya aftò ke to kalokèri mu arèsi sihnà na kimàme èxo... se mia skinì, ìne sìyura to agapimèno mou >

For this reason, during the summer I like ~a lot~ sleeping outside ~ ... in a tent, it certainly is my favourite!


Και εσείς; Πείτε μου, τι ώρα ξυπνάτε αυτό το καλοκαίρι, και πού;

< ke esìs? pìte mou, ti òra xipnàte aftò to kalokèri ke poù?>

And you? Tell me, what time do you wake up this summer, and where?


Αφήστε μου τα σχόλιά σας από κάτω!

< afìste mou ta shòlià sas apò kàto>

Leave me your comments below!


Με αγάπη από την Ελλάδα,

Αριστέα 💙A little note to let you know... if you wish,

Σας ευχαριστώ!

78 views

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing