Η γραφή📝 >> Writing

Updated: Aug 22

Γεια σε όλους!

Ya se òlous!

Hello to all!


Σήμερα είναι Κυριακή. Τι λέτε για μία επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης;

Sìmera ìne Kiriakì. Tì lète ya mìa epìskepsi sto Archeoloyikò Musìo

Thessalonìkis?

Today (it) is Sunday. What do you say for a visit to the Archaeological Museum of Thessaloniki?


Η γραφή (i yrafì) ~ Writing

Οι μαθητές γράφουν πάνω σε ξύλινες πλάκες αλειμμένες με κερί.

i mathitès gràfun pàno se xìlines plàkes alimènes me kerì.

Students write on wooden tablets covered with wax.


Με μια σκληρή γραφίδα χαράζουν τα γράμματα πάνω στη μαλακή επιφάνεια.

Me mia sklirì yrafída haràzun ta yràmata pàno sti malakì epifània.

They use a hard stylus (pen) to cut the letters into the soft surface.


Αν θέλουν να τα σβήσουν, χρησιμοποιούν το πλατύ πίσω μέρος της γραφίδας.

An thèlun na ta svìsun, hrisimopiùn to platì pìso mèros tis yrafìdas.

When they want to erase something, they use the broad end of the stylus.Στις ανασκαφές βρίσκουμε αλφαβητάρια

Stis anaskefès vrìskume alfàvitària

Excavations have uncovered abecedaria (ABC's)


χαραγμένα σε πήλινα αγγεία ή σε όστρακα (θραύσματα αγγείων)

haragmèna se pìlina agìa ì se òstraka ( thràvsmata agìon)

inscribed on clay vases or potsherds


γραμμένα σε ελληνικά τοπικά αλφάβητα.

yramèna se elinikà topikà alfàvia.

written in Greek local alphabet.Ενδιαφέρον;

Endiafèron?

Interesting?


Χαιρετίσματα,

To Greek Briki σας

54 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing