Ανοίγω - To Open

Φίλες μου και φίλοι μου,

fìles mu ke fìli mu,

My friends (masculine & feminine)


Εύχομαι να είστε όλοι καλά!

èfhome na ìste òli kalà

(I) hope that you're all good!


Καλή Κυριακή και ... πάμε να δούμε ένα ρήμα για σήμερα.

kalí kiriakí ke ... pàme na dùme èna ríma ya símera

Good Sunday and... let's go to see a verb for today.Είναι το ρήμα "ανοίγω".

ìne to rìma anìgo

(it) is the verb "to open".


Στο παράδειγμα του βίντεο:

sto paràdigma tu vìdeo

In the example of the video:

Εγώ ανοίγω το παράθυρο.
I open the window.

Αν με ακολουθείτε στο Instagram θα είδατε το τραγούδι που ανέβασα!

an me akolutìte sto instagram tha ìdate to tragùdi pu anèvasa

If you follow me on Instagram you will have seen the song I uploaded!


Αν όχι, ακούστε το εδώ :)

an òhi, akùste to edò

If not, listen to it here :)


Πείτε μου τώρα εσείς: τι ανοίγετε; τι θα ανοίξετε σήμερα; τι ανοίξατε χθες;

pìte mu tòra esìs: tì aníyete? ti tha anìxete sìmera? tì anìxate hthes?

Tell me now you (now your turn): what do you open? what will you open today? what did you open yesterday?


Γράψτε μου τις προτάσεις σας στα σχόλια παρακάτω :)

gràpste mu tis protàsis sas sta shòlia parakàto

Write to me your sentences in the comments below :)


Με αγάπη και εκτίμηση, πάντα

💙Αριστέα

40 views2 comments

To support me grow this project,

please consider making a donation.

Your donations will be used to achieve our milestones, all stated and explained on this page.

Ευχαριστώ πολύ, Αριστέα

  • Google Play
  • Spotify
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

© 2018-2020 by Greek Briki: Learn Greek by doing